Ensimmäinen päivä, sunnuntai 7.4.2013

Hannu ja Harri linja autossa matkalla jossain Sallan ja Murmanskin vaelillae

Lähdimme matkaan Oulusta klo 8.00 sunnuntaiaamuna ja ajoimme Tornion kautta Rovaniemelle. Barent’s Logistic’s hankkeen ruotsalaiset osallistujat nousivat kyytiimme Haaparannasta. Kemijärvellä pysähdyimme lounaalle, jonka voimin jaksoimmekin Sallan raja-asemalle. Iltapäivällä noin klo 16 Suomen aikaa ylitimme Suomen ja Venäjän rajan. Venäjän puolella pysähdyimme kantalahdessa kahvitauolle ja näimme samalla jo paikallista venäläistä asutusta. Murmanskiin saavuimme 22:50, kymmenen minuuttia ennen suunniteltua aikataulua. Matka kesti siis kokonaisuudessaan Oulusta Murmanskiin rajan ylityksineen n. 15 tuntia ja siihen vielä tietysti meidän jedulaisten matkat Ouluun.

vaaramaisemaa

 

8.4. maanantai Murmansk

Kuuntelemassa yritysten esittelyjae Murmanskissa

Aloitimme päivän klo 9.00 Kolartic – centerissä, jossa toimii Artic Center, joka myös on Venäjän puolen päätoimija Barents Logistics – hankkeessa.

Ensimmäisenä puhujana oli Finpron Murmanskin yksikön työntekijä Andrey Kletrov, joka kertoi laajasti Murmanskin alueen teollisuuden nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä toivotuista osaamisalueista ja erilaisista mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä. Finpron tehtävänä on Murmanskissa toimia suomalaisten yritysten tukena suhteiden solmimisessa venäläisten yritysten kanssa sekä käytännön järjestelyjen mahdollistajana. Työtä Finpro on tehnyt Venäjällä jo 90 vuoden ajan. Yhteistyömahdollisuuksina nousivat siis esiin erityisesti asiantuntijoiden ja muun henkilökunnan koulutus, tietotaidon ja valmiiden ratkaisujen toimittaminen Venäjälle.

Aloina nousivat esiin erityisesti terveysmatkailu, kaivosteollisuus sekä meriteollisuus. Venäläinen keski- ja ylempi luokka on kiinnostunut erityisesti ulkomaisista terveydenhuoltoklinikoista ja käyttävät mielellään eurooppalaisia terveyspalveluita. Tässä voisi olla mahdollisuuksia laajemmalle sosiaali- ja terveysalan sekä matkailualan yhteistyölle. Annoimme Andreylle OPH:n venäjäksi käännättämät yleiset ammatillisen koulutuksen koulutusalaesitteet, sekä JEDUn englanninkielisen esitteen, sekä käyntikortit mahdollisten yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi. Kiinnostusta suomalaista koulutusta kohtaan lisää se, etteivät venäläiset koe venäläisen koulutuksen olevan laadukasta, eikä sen toimintaan luoteta muutenkaan, lisäksi se on kallista.

Finpron tekemien haastattelujen pohjalta (Andrey oli kiertänyt viime viikolla useissa alueen kaivoksissa) on selvinnyt, että eniten tietotaitoa ja osaamista tarvittaisiin teollisuusjätteiden kierrättämisessä ja paremmassa hyödyntämisessä, sekä energian säästämiseen liittyvissä asioissa. (Energiatehokkuus järjestelmä oltava vuoteen 2020 mennessä.)

Tätä energia tehokkuusjärjestelmää varten Murmanskin alueella tarvittaisiin erityisesti tietämystä rakennusratkaisuista, rakennusmateriaaleista ja suomalaisten pitäisi mielellään tarjota valmiita ratkaisuja. Erityisesti olisi kiinnostusta osaavaan projektijohtamiseen energiatehokkuusalalla. Lämmitysjärjestelmien tehokkuutta lisääviä hankkeita jne.

Kaivosalalla tarvittaisiin lisää osaamista liittyen moderneihin teknologioihin ja menetelmiin. On esitetty ajatusta teknologian siirto keskuksista, joille olisi tarvetta tulevaisuudessa. Murmanskin Kalasatamalla ei Finpron edustajan mukaan ole ehkä niin suurta taloudellista merkitystä tulevaisuudessa, mitä on joskus ollut. Kulkuyhteyksien huonous on yleisesti tunnettu tosiasia ja Murmanskiin kaivattaisiin toimivaa isompaa lentokenttää.

Venäjällä liiketoimien aloittaminen kannattaa tehdä esimerkiksi Finpron kautta, koska he tietävät maan toimintatavat ja heillä on valmiit verkostot. Mitään päätöksiä ei tehdä paikallisella tasolla, vaan päätöksissä on aina otettava huomioon kaupunki, alue ja valtio. Pääkonttori tekee aina lopulliset päätökset, sama mitä paikallisella tasolla sanottaisiin. Jos Venäjällä sanotaan, että idea on kiinnostava ja sitä voisi kehittää, tarkoittaa se suomeksi ei.

 

Arctic Centre

Keskuksen johtaja Olga Buch esitteli keskuksen toimintaa tulkin avustuksella. Keskuksen kautta yhteistyötä voi tehdä sekä alueen yritysten että yliopistojen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Olga Buch:n johtama keskus tarjoaa yrityksille henkilöstön koulutuksia, urakehityskoulutuksia, rekrytointipalveluja, lisäksi keskuksen kautta voi tilata koulutustarvekartoituksia. Arctic Centre on mukana myös kansainvälisissä kehityshankkeissa, kuten nyt tässä Barent’s Logistics hankkeessa.

Murmanskin alueelta löytyy kyllä teollisuuden tarvitsemia asiantuntijoita, muttei tarpeeksi, vajaat 30 % koulutetusta väestöstä on insinöörejä. Noin neljä vuotta sitten aloitettiin erityinen kehitysohjelma, jotta alueelle saataisiin koulutettua enemmän insinöörejä ja tilanne on korjaantumassa vähitellen. Erityisesti tarvetta on kaivannais-, sähkö- ja rakennusaloille. Tarve on erityisen suuri pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

 

OOCL – Orien Overseas Container Line

Julia Kalinina julia.kalinina@oocl.com Murmanskin osaston johtaja

Venäjällä OOCL:n toimistot sijaitsevat lisäksi vielä Moskovassa ja Pietarissa, jossa on pääkonttori. Yritys on listattu Hong kongin pörssissä ja yrityksellä on maailmassa yhteensä 55 maassa 280 konttoria. OOCL on yksi maailman suurimmista kansainvälisistä konttiliikenteeseen perehtyneistä logistiikkayrityksistä. OOCL tarjoaa sekä tuonti-, että vientipalveluja täysin integroituina asiakkaiden tarpeisiin aina kontteihin lastaamisesta, tuotteiden luovuttamiseen asiakkaalle. Rahtipalvelu pitää sisällään tuotteiden pakkaamisen, konttien sinetöimisen, valokuvaamisen, lastausvaiheen seurannan, lämpötilan tarkkailun jne.

Tällä hetkellä tehdään niin että tavarat toimitetaan rekoilla Murmanskista Pietariin, jossa ne lastataan merikontteihin ja toimitetaan Pietarin satamasta Rostockiin tai Hampuriin ja sieltä sitten eteenpäin. Mikäli Murmanskin satama-alueelle saataisiin tarvittavat toimitilat, laitteet jne. voitaisiin toimintaa tehdä myös suoraan Murmanskista, ilman Pietarin välivaihetta.

 

Agrosphere, CISC Agrosphere, Nizhne-Rostinskoye Shosse info@agrosphere.ru

Yritys kuljettaa Murmanskista mineraalit jatkokäsittelyä varten etelä Venäjällä sijaitsevaan tehtaaseen ja tuo paluumatkalla takaisin jo jalostettuja tuotteita. Pääsiassa kyseessä on fosforin jatkojalosteet. Kuljetus Venäjän sisällä tehdään rautateitse suurilla konteilla. Kiskot on jouduttu paikoitellen rakentamaan usean metrin korkeuteen, jotteivät tulvat jne. vahingoittaisi lastia. Yritys on perustettu 15 vuotta sitten, muut saman alan yritykset Murmanskissa ovat toimineet alalla jo n. 70 vuotta. Etelän tehdas jalostaa pääsiassa Murmanskin mineraaleja, n. 80 % koko toiminnasta ja loput muualta Venäjältä.

Murmanskin satama on tarpeeksi syvä jopa 40 000 tonnin kuljetuksiin, kun taas Itämerellä tällainen ei ole mahdollista, eikä muilla Venäjän pohjois-osan satama-alueilla. Toimintaa ei siis hidasta teknologia tai fyysiset tekijät, vaan nykyinen markkinatilanne.

 

Esittelyjen jälkeen siirryimme maittavalle lounaalle paikalliseen ravintolaan, joka oli tehty irlantilaispubin tyyliseksi. Lounaalla saimme mm. alkusalaatin, borschkeiton ja pääruuaksi riisiä ja porsasta tai kanaa ja kasviksia, sekä jälkiruuaksi kahvin. Hintaa lounaalla oli 240 ruplaa, eli n. 6 euroa.

Lounaan jälkeen siirryimme jalkaisin takaisin hotellille, lumimyräkkä oli melkoinen, mutta silti ehdimme pysähtyä kuvaamaan Leninin patsaan. Hotellilta lähdimme linja-autolla SIVA -keskukseen, jossa oli tiedossa yritysesittelyitä.

 

SIVA – Centre

Siva

Toiminta periaatteena on tuottaa konsultaatio palveluita norjalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille samalla tavalla kuin Finpro tuottaa suomalaisille yrityksille. Lisäksi SIVA auttaa nopean Internet–yhteyden hankkimisessa, mahdollistaa toimistotilojen ja tarvikkeiden sekä kokoushuoneiden vuokraamisen omasta toimitilarakennuksestaan ja tarjoaa pääsyn mukaan SIVAn kansainväliseen verkostoon.

SIVA järjestää mm. opintomatkoja, viisumipalveluja, markkinointikonsultaatiota, markkinatutkimuksia, seminaareja (Business Safari)

barentsnova.com, sivaim.no, www.nwfiba.com (foreign investors business association), polarstar.barentsnova.com

 

Technopark  Nor

Technoparkin omistavat SIVA ja Innovasjon norge –yritykset, jotka puolestaan ovat Norjan valtion omistamia.

Tarjoavat vuokralle toimitiloja norjalaisille yrityksille, jotka haluavat rakentaa toimintaansa Venäjälle. Technoparkilla on oma sähkölaitos, joka tuottaa sähköä 1800kW, lisäksi heiltä löytyy omat veden puhdistusvälineet, puhelin ja internet – palvelut, ympärivuorokautinen vartiointi sekä hyvät yhteydet rautatielle.

Nämä vuokrattavat toimitilat sijaitsevat strategisesti houkuttelevalla paikalla ja alueella on hyvät laajenemismahdollisuudet myös tulevaisuudessa. www.technoparknor.no www.barentsnova.com

 

Artic Logistics information office Murmansk

Hankkeen toiminta on alkanut 2011 ja rahoitus päättyy näillä näkymin tämän vuoden loppuun. Hankkeessa on luotu mm. www-sivusto, joka toimii tietopankkina, kooten yhteen kaiken tärkeän informaation laivateollisuuteen ja muuhun logistiikkaan liittyen yhteen paikkaan. Www-sivuilla on kymmeniä tuhansia sivuja tietoa, raportteja ja selvityksiä. Tietoja käännetään koko ajan englanniksi ja suuri osa tiedoista on jo englanniksi. Tarjoavat vain tietoa pohjoisesta merireitistä, japanilaisen yrityksen avulla satelliittikuvaa jäätilanteesta reaaliajassa jne.

Näiden esittelyjen jälkeen jakaannuimme kolmeen ryhmään, joista kaksi vieraili eri yrityksissä ja kolmas oli Barents Logistics hankkeen ohjausryhmä, joka kokousti hankkeen tiimoilta. Meistä Jedulaisista ei kukaan osallistunut ohjausryhmään, koska emme ole toimijoina tässä kyseisessä hankkeessa.

 

Murmansk Engineering building investigation trust TICIz, ryhmä nro 1

Lähdimme SIVA – keskuksen pihalta linja-autolla ja seikkailimme kapeilla Murmanskin kujilla, kunnes tiet kapenivat niin paljon, että jalkauduimme (vain 500m ennen määränpäätä) ja kuljettajamme jäi linja-auton kanssa parkkiin. Matkalla on ollut todella mielenkiintoista nähdä Murmanskin todellista elämää takakaduilla ja yrityksissä.

Yritys täytti 50 vuotta 1.3.2013. Yritys tekee tutkimustyötä, geologista tutkimusta, maaperän rakennetta, lujuuslaskelmia ja – kartoituksia. Mikäli Murmanskin alueella haluaa rakentaa jotain, on tältä yritykseltä hankittava todistus, ympäristövaikutuksista jne. Yrityksen insinöörit selvittävät myös jokaisen rakennusprojektin yhteydessä kestävätkö esim. kerrostalon perustukset sen, että uusia kerroksia lisättäisiin aikaisempien päälle. Aina silloin tällöin näiden kartoituksien yhteydessä kerrostalo saa purkutuomion, koska lujuudet eivät täytä määräyksiä.

Yritys tekee myös osaltaan taloustutkimusta. Kaikki yrityksen laitteet on hankittu yrityksen omalla rahoituksella. Johtajan tytär opiskelee geologiaa Pietarin yliopistossa ja johtaja oli hyvin kiinnostunut tyttärensä mahdollisuuksista päästä opiskelemaan lisää Oulun yliopistoon. Oulun yliopiston edustajat jakoivat kiitoksena lahjan yrityksen johtajalle ja samalla esitteitä Oulun yliopiston toiminnasta ja opiskelumahdollisuuksista.

Yritys on ollut mm. mukana rakentamassa LG:n tehdasta, kuolanlahden vasemman puolen rautatien rakentamisessa ja osallistuu myös Apatitin alueen mineraalien jalostamisprojekteihin. Näiden lisäksi yritys on mukana suunnittelemassa ja rakentamassa Murmanskiin toimivaa vesijohtoverkostoa. Yrityksellä on n. 100 työmaata/tilausta vuodessa, pieniä ja suuria kokonaisuuksia. Yritys työllistää tällä hetkellä 76 työntekijää, joista puolet on insinöörejä ja puolet kuskeja, poraajia jne. suorittavampaa työtä tekeviä.

Venäjällä suurimman osan maasta omistaa valtio, ja tontit ovat pääsääntöisesti vuokralla, sillä jos tontin ostaa, pitää veroja maksaa lisäksi suunnilleen yhtä paljon kuin pelkkä vuokra olisi.

Esittelyn jälkeen johtaja näytti meille toimiston toimitilat, laboratorion, arkiston, tutkimushuoneet ja kertoi eri menetelmistä lyhyesti sekä esitteli mittauslaitteet, jotka on hankittu vähitellen kokonaan yrityksen omalla rahoituksella. Yrityksellä on sekä Eurooppalaisten standardien mukaiset mittavälineet, että Venäjän vaatimukset täyttävät mittarit, jotta voivat palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin.

 

Center of standardization and metrology CSM, ryhmä nro 2

Tutustuimme CMS (Center of standardization and metrology) laitokseen. Laitosta esitteli sen johtaja Nikolay Dedkov ensin sanallisesti, jonka jälkeen katsoimme videon laitoksen toiminnasta. CSM laitos on perustettu jo vuonna 1935 ja sen toimenkuvana on kehittää mittausten standardointia ja testejä. Laitoksessa on viisi laboratoriota:

-        Fysikaalis-kemiallinen

-        Mikrobiologinen

-        Fysikaalis-mekaaninen

-        Sähkö- ja tietotekniikan tuotteisiin perehtyvä

-        sekä Öljy- öljytuotteisiin keskittyvä laboratorio.

Tutustuimme vierailun aikana öljy- ja öljytuotteiden laboratorioon, jossa meille esiteltiin öljyn tutkimusta siitä, miten öljy käyttäytyy vedessä. Tämä öljyn käyttäytymisen tutkimus on tärkeää, koska öljykustannukset ovat lisääntymässä Murmanskin alueella ja alueen herkkä luonto voi vaurioitua pahasti öljyvahingossa. Lisäksi vierailimme mikrobiologisessa laboratoriossa, jossa meille esiteltiin sen toimintaa, varsinaiseen bakteeritestitilaan ei kuitenkaan menty sisälle.

 

Päivän päätteeksi meillä oli aikaa kierrellä kaupungilla ja kävimme myös Aljosha – patsaalla ihailemassa Murmanskia ja sen satama-alueita.

 

9.4.2013 Tiistai seminaaripäivä

Artic logistics seminaari Murmanskissa

Seminaari alkoi yhdeksältä Murmanskin alueen kuvernöörin Marina V. Kovtunin puheella, jonka jälkeen hänelle ojennettiin seminaarin järjestäjien toimesta kukkia. Aloituksessa olivat paikalla myös paikallisten televisiokanavien kuvaajat ja toimittajat, sekä lehdistön edustajia. Seminaarista julkaistiinkin juttu seuraavassa paikallislehden numerossa.

Seminaari koostui viidestä erillisestä sessiosta, osallistujia seminaarissa oli kaiken kaikkiaan 161. Ensimmäinen osio käsitteli kansainvälistä yhteistoimintaa arktisella alueella ja puhujina olivat ensimmäinen varakuvernööri Murmanskin alueelta, Hollannin konsulaatti Hollannin suurlähetystöstä Pietarista, Venäjän federaation ulkoasian ministeriön Murmanskin toimipisteen edustaja, Suomen Pietarin suurlähetystön Murmanskin yksikön konsulaatti ja Norjan suurlähetystön taloussuhteiden konsulaatti Murmanskista.

Toisessa osassa käsiteltiin Venäjän liittymistä WTO:öön ja sen vaikutuksista yritysten kilpailukykyyn. Osaa johtivat Murmanskin alueen taloudenkehitys yksikön johtava ministeri, sekä Murmanshelfin järjestön johtaja.  Puhujina oli alan professoreita, Murmanskin tullin edustaja, KMT-Servicen edustaja, Kemin sataman edustajana Hannu Tikkala.

Kolmannessa sessiossa käsiteltiin pohjoista merireittiä ja arktisen alueen logistiikkaa. Barents logistics hankkeessa mukana oleva Olga Buch toimi osion vetäjänä, hän työskentelee Artic Centerin johtajana ja on taloustieteiden tohtori ja professori. Puhujina olivat Atomflotin edustaja, Tschudi laivayhtiön hallituksen puheenjohtaja, INTSOKin Barentsin projektijohtaja, Murmanskin laivayhtiön toimitusjohtaja, Witteveen+Bos:n johtaja, sekä Västerbottenin edellinen kuvernööri.

Neljännessä osiossa käsiteltiin rannikon infrastruktuurin kehitystä. Osion vetäjänä toimi liikenne ja tiepalvelujen Murmanskin alueen ministeri. Puhujina kuultiin Rostransmodernizationin johtajaa, Gasflotin Murmanskin alueen johtajaa, Oktyabrsjayam alueen eli Venäjän rautateiden alueellista johtajaa, Wageningen yliopiston ja tutkimuskeskuksen edustajaa sekä 35 -laivavarustamon johtajaa.

Viimeisessä osiossa käsiteltiin ympäristöllistä turvallisuutta logistisissa toiminnoissa. Session johtajana toimi Murmanshelfin järjestön johtaja. Puhujina olivat Murmanskin Marine Biologial Institutuutin KSC RAS, tieteellinen johtaja, Baltic BASUn pohjoisenalueen johtaja, Murmanskin standardisoinnin ja metrologian keskuksen johtaja, IS-Systemsin johtaja sekä Ecocenterin johtaja.

Kaikki seminaarin puheet olivat mielenkiintoisia ja käsittelivät laajasti Murmanskin alueen teollisuutta, nykyisyyttä ja tulevaa logistiikan ja ympäristön näkökulmasta. Muista Euroopan maista erityisesti Hollanti ja Norja ovat kiinnostuneita Venäjällä, Murmanskissa toimimisesta.

Seminaarin luennot päättyivät puoli kuudelta ja iltaohjelma alkoi seitsemältä hotellin ravintolassa. Tarjolla oli pientä purtavaa sekä lämmintä ruokaa ja keskustelu seminaariin osallistuneiden kesken oli vilkasta. Keskustelin mm. Suomen Murmanskin konsulaatin edustajan Sari Pöyhösen kanssa, jonka alaa on erityisesti media ja kulttuuri. Jedun opiskelijoilla voisi olla mahdollisuuksia päästä konsulaattiin tai paikallisiin televisioyhtiöihin työharjoitteluun hänen kauttaan.

 

10.4.2013 Keskiviikko Murmansk, Apatiti ja Kirovsk

kauppakeskus prisma

Aamulla lähdimme hotellilta klo 9.30 vierailulle Center of business and logistics of Technopark –nor, hallialueelle Murmanskin pohjois-puolelle. Maanantaina olimme kuunnelleet norjalaisten esityksen tästä heidän alueestaan, jossa omistavat hallitilaa, jonka kunnostavat vuokralaisten löydyttyä. Alue sijaitsee reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Murmanskin keskustasta, siellä on oma sähköntuotanto sekä mahdollisuutena kunnostaa rautatie myös tavaran kuljetukseen satamaan. Hallit ovat isoja, mutta vaativat perusteellisen kunnostuksen. Toisen hallin päädyssä oli toimintaansa aloitteleva pakkausmateriaalin valmistaja, jonka toiminnan olisi tarkoitus lähteä käyntiin kunnolla toukokuun alussa. Technopark nor on suunnitellut laajennuksia alueeseen ja he kokevat alueen hyvänä, sillä alueella toimii myös tullin toimipiste. Tilat eivät kuitenkaan nykyisessä muodossaan vielä vakuuttaneet meitä vierailuun osallistuneita, mutta alueessa voi kieltämättä olla potentiaalia, mikäli puitteet saadaan kuntoon.

Vierailun jälkeen pysähdyimme Murmanskissa suureen ostoskeskukseen lounaalle ja ostamaan tuliaisia sekä matkaeväitä, koska kahdelta jatkoimme matkaa Kirovskin kaivoskaupunkiin Apatitin kautta. Murmanskin reunoilla näimme vanhoja puutaloja, sekä pitkiä kerrostalokomplekseja ja paljon eri venäläisten kauppaketjujen liikkeitä.

Apatitissa opiskelee n. 15 000 opiskelijaa eri Venäjän yliopistojen etäpisteissä ja siellä on n. 30 000 asukasta. Kirovski on hieman vauraampi ja siellä on n. 60 000 asukasta. Kirovskissa olimme perullä iltapäivällä klo 18 aikaan. Majoitumme viihtyisässä hotellissa ja söimme yhteisen illallisen klo 20.00 lähtien.

 

11.4.2013 Torstai, Kirovsk viimeinen matkapäivä

Retkelaeiset Apatitin kaivoksen toimistotilojen edessae 2013

Aamulla söimme aamupalan noutopöydästä klo 7.45 alkaen ja 9.15 pääsimme matkaan Oleny Rucheinin kaivosyritystä kohti kun viimeisetkin heräsivät ja pääsivät linja-autoon. Kaivoksen omistaa North-Western Phosphoroys Company Ltd. Pääsimme vierailemaan kaivoksen avolouhoksella ja tutustuimme myös kaivoksen tuotantoprosessiin ja kiersimme alueen halleissa.

Avolouhoksella näimme miten nopealla tahdilla louhittua kiveä kuljetettiin valtavalla koneistolla. Käsittelyalueella pääsimme yhteiskuvaan koneiden kanssa ja näimme kaivoksessa käytettyjä valtavia porakoneistoja.

Kaivosvierailun jälkeen palasimme Apatitiin lounaalle, jonka tarjosi Apatitin Kaivosinsituutti, jossa vierailimmekin lounaan jälkeen. Näimme videon Mining Institute KSC RAS:n toiminnasta, instituutti on varsin monialainen, kiireisen aikataulun vuoksi keskusteluaikaa ei ollut videon jälkeen hankkeen toimijoilla kuin muutama minuutti. Kaivosinstituutti tekee paljon tutkimus- ja kehitystyötä liittyen mm. ydinjätteen käsittelyyn, eri kaivosteollisuuden vaiheisiin louhinnasta, mineraalien erottamiseen ja jatkokäsittelyyn. Instituutti tekee myös seismologista tutkimusta ja auttaa näin mm. kaasuputkien, öljynporauslauttojen perustusten suunnittelutyössä.

Puoli kolmen aikaan lähdimme jatkamaan matkaa Sallan raja-asemaa ja Suomea kohti. Matkalla pidimme kahvitauon Kantalahdessa ja Sallan raja-asemalla kaikki sujui hyvin kuten tulomatkallakin. Suomen puolella ensimmäinen matkalainen jäi pois Kemijärvellä ja seuraavan kerran pysähdyttiin Rovaniemellä. Barents Logistics -hankkeen ruotsalaisen osallistujat vietiin Haaparantaan ja sitten jatkoimme Ouluun, jossa olimme perillä yhden aikaan perjantain puolella.

Matka oli todella monipuolinen ja antoisa, saimme hyvän käsityksen Murmanskin tämän hetkisestä yritysrakenteesta ja logistiikan tilanteesta.

Lisäksi tutustuimme paikallisiin asiantuntijaorganisaatioihin ja linja-automatkojen sekä iltojen aikana kävimme läpi monia mielenkiintoisia keskusteluja opiskelijoiden ja professoreiden, sekä yritysmaailman edustajien kanssa. Uskomme verkostoituneemme hyvin matkaan osallistuneiden kanssa ja tulemme todennäköisesti tekemään yhteistyötä heidän kanssaan jatkossa esimerkiksi työssäoppimis- ja työelämäjaksojen merkeissä.

 

Barents Logistics –hankkeen järjestämä seminaarimatka, Ammattioppilaitosten Venäjä –verkoston rahoitti matkakustannuksia.

Osallistujat: Harri Majuri rehtori Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto, Hannu Keto aikuiskoulutusosaston johtaja Nivalan ammattiopisto, Tuula Leskinen suunnittelija ja kv-koordinaattori JEDUn kehittämispalvelut